Uğurlu Park Evleri Yönetim Kurulu Başkanı, Mimar Davut Erensel sorularımızı Timtaş Life’ın sorularını yanıtladı. Keyifli bir röportaj gerçekleştirdiğimiz Erensel yeni dönem yapılaşmayı, ortak yaşamı ve profesyonel yönetim hizmetleri sektörünü değerlendirdi.

Özellikle büyük şehirlerde kendini büyük ölçüde hissettiren yeni yapılaşmanın, yani toplu konut ve büyük sitelerin insan hayatı açısından getirdiği yenilikler nelerdir?

Konsept projelerin birbirleriyle yarıştığı günümüzde özellikle büyükşehirlerde yeni yapılaşma yani toplu konut ve büyük site yerleşim yerleri insan hayatı açısından mutlak suretle değer katkıları sunacaktır. Aynı zamanda yeni yaşam tarzı sunacaktır. Hayata dair mekânsal yansıma kent olgusu ile meydana çıkmıştır. Sonucunda insan, hayat ve kent döngüsü yaratılarak tüm ideolojiler, eko sistemler ve bileşenler kendi içinde yapılanarak toplu konut ve büyük sitelerin dönüşümüne yön vermiştir.Günümüzde kentsel mekanlar, hızlı nüfus artışı, sağlıksız çevre, plansız kentleşme, ulaşım, trafik, sosyal yaşam vb. bir çok sorunla yüz yüzedir. Bu açıdan “toplam kalite yönetimi” bağlamında yeni bir ideoloji insan hayatına değer katan bir yönetişim katmanı yapılandıracak. Bu sorunların aşılmasında, yönetilmesinde,

koordinasyonda uygun bir yöntem olacaktır.İnsanın ve toplumun kendini ifadesi şeklinde yaratmış olduğu kentte amaç; bu bütünlük içinde barışsal yaşama anlam veren mal ve hizmetlerin yaratıcılıklarının arttırılmasını sağlamak, yaşam kalitesini arttırmaktır.

Ortak yaşam dediğimizde aklınıza neler geliyor?

Ortak yaşam denildiğinde benim ilk aklıma gelen şudur: Toplu Konut ve büyük siteler, toplumu oluşturan tüm sınıfların talep ettiği fırsat eşitliğinin sunulduğu, bireyin, farklı grupların beklentilerini ifade edebildiği, paylaşabildiği, toplumsal dayanışma ve karşılıklı etkileşim kanallarının güçlü olduğu, çevre kalitesi yüksek yaşanabilir “kent mekanı” yaratımı, esas “ortak vizyonu” teşkil etmektedir. İnsan doğanın bir parçasıdır ve kentsel yerleşimler ile yaşadığı doğal çevrede, çağımızda insani ilişkilere dayalı alanlar içinde olmaya özen göstermiştir.

Yapılaşmanın hızla arttığı, toplu yaşam kurallarını her geçen gün hayatımızda daha da hissettiğimiz bu dönemlerde site yönetim hizmetleri sektörünü ihtiyaç anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörün gelecekteki yeri nedir?

Yapılaşmanın hızla arttığı günümüzde, toplu yaşam kurallarını her geçen gün hayatımızda daha da hissettiğimiz muhakkaktır. Bireyler arası algılama farklılıkları, hayat görüşü, büyüme, gelişme çevresi vb. buna etken olmaktadır.  Bu aşamadan sonra; ekonomik, sosyal, kültürel olarak dengesizliklerin söz konusu olması durumu, yönetim hizmetleri sektörünü ön plana çıkarmış olup, site yönetim hizmetlerini bir lüks değil ihtiyaç haline çoktan getirmiştir. Nitekim sektöre olan ihtiyaç her geçen gün de arttırmaktadır.

Timtaş Yönetim’i çalışma sistemi ve verdiği hizmetler açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben Uğurlu Park Yönetim Kurulu Başkanı olarak komşularıma, dostlarıma her zaman şunu söylemişimdir: “Sitemizde yönetim hizmeti veren Timtaş Yönetim firması olmasa Timtaş’sız geçirdiğimiz ilk üç senenin bize bırakmış olduğu çok büyük sorunların altından kalkamaz, sitemizi düzlüğe çıkaramazdık.” Onun için toplu konutlar ve sitelerde yönetim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için bir profesyonel yönetimin şart olduğu kaçınılmazdır. Timtaş bu destek ve hizmeti profesyonel kadrosu ile yapıyor. Metropol şehirlerde sorunsuz yaşam sürdürülebilmesi açısından netice olarak; Timtaş gibi yönetim firmalarına her zaman ihtiyaç vardır.

Sektörde bir ilk olan dergimiz Timtaş Life ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Timtaş Life dergisi sektörde bir ilk oldu. İlk olmak her zaman güzeldir. Lokomotif görevi yapmış olacak. Onun için Timtaş Life’ı takdirle karşılıyor, toplu yaşama bilinci içinde, toplumsal yaşamla ilgili tüm alanlarda gelişmelerin sağlanmasında Timtaş Life’ın katkısı olacağı düşüncesindeyim. Hayırlı uğurlu olmasını, ışık tutmasını diliyorum.